همه کسانی که در آلمان کار می کنند ( با مدارﻛ یا بدون مدارک ) حق برخورداری از این حقوقھا را دارند

حقوق خود را بدانید

 

همه کسانی که در آلمان کار می کنند ( با مدارﻛ یا بدون مدارک ) حق برخورداری از این حقوقھا را دارند:

– قرارداد کار نوشته شده (آدرس محل کار، طول مدت كار، حقوق و دستمزد، تعطیلات)

– مرخصی بیماری با پرداخت  حقوق( 4 هفته پس از شروع به کار)

– دورەهای استراحت ( حد اكثر  8 – 11  ساعت کار در روز، حداقل 30 دقیقه استراحت در 6 ساعت)

– پرداخت اضافه کاری (با مرخصی و یا پول)

– مرخصی سالانە با پرداخت كامل حقوق (حداقل 24 روز کار تمام وقت، از شروع چھارمین هفته کار)

-امنیت شغلی (تجهیزات حفاظتی شخصی، ایمنی)

-بیمه حوادث شغلی و رفت و آمد

(Berufsgenossenschaft)

– حفاظت از جوانان شاغل (از ساعت 06 – ساعت 20، حداکثر  8 – 9  ساعت در روز، از 4 و 5 ساعت، حد اقل 30 دقیقه استراحت)

– مرخصی زایمان (6  هفته قبل از تولد و 8 هفته پس از آن)

– حفاظت در مقابل تبعیض و خشونت

– دستمزد و لیست ساعت ھای كار (نوشته شده با تمام ساعت كار)

– بازرسی پروندە شخصی( با وکیل یا با اعضاﺀ اتحادیە)

– اخراج کتبی (مطابق با آین نامە مقرر)

– مدرﻛ نوشتە شدە به طور مستقیم پس از پایان قرارداد (با أرزیابی یا بدون أرزیابی)

– آزادی تشکل (آزادی تشكل از 3 نفر)

كار پارە وقت (400 €):

– برخورداری از مرخصی (در رابطه با كار تمام وقت)

– حق ثبت نام در دفتر کارهای کوچک (Knappschaft)

 

کار موقت:

کنترل قرارداد:

– چند ساعت كار؟

– جای انجام دادن كار؟

– چە كسی هزینەهای رفت و آمد كار را پرداخت میكند؟

– آیا شرکت تجهیزات محافظت و ایمنی را تأمین میكند؟

– آیا یک قرارداد دستە جمعی، حداقل دستمزد و یا دستمزد برابر (دستمزد مساوی) وجود دارد؟

 

برای اطلاعاتبیشتر  www.leiharbeit-abschaffen.de

ترجمە: فوروم آنارشیستھایكوردستان(KAF)

بلاگ www.anarchistan.tk

سایت www.anarchistan.co.cc

ایمیل آدرس anarkistan@activist.com

 

 

 

Advertisements

وەڵامێک بنووسە

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  گۆڕین )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  گۆڕین )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  گۆڕین )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  گۆڕین )

Connecting to %s